Modtagefuntion for farligt affald

Læs mere om Modtagefunktion for farligt affald

I/S Esbjerg Modtagestaion er pr. 1. januar 2014 overgået til  Esbjerg Kommune, Esbjerg Affaldshåndtering, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø. 

Modtagefunktion for farligt affald på Esbjerg Affaldshåndtering har til formål at sikre miljømæssig rigtig bortskaffelse af farligt affald.

Modtagefunktionen håndterer farligt affald fra borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune. Ligeledes har borgere og virksomheder i Billund, Fanø og Vejen Kommuner mulighed for at gøre brug af Modtagefunktion for farligt affald.

Esbjerg Affaldshåndterings modtagefunktion for farligt affald forestår indsamlingsordning for farligt affald opstået i Esbjerg, Billund, Fanø og Vejen Kommuner. Ligeledes administreres ordninger for tømning af olie- og benzinudskillere.

Vigtig information til affaldsproducenter

 

I forbindelse med overgangen fra I/S Esbjerg Modtagestation til Esbjerg Affaldshåndtering er der sket nogle ændringer i forhold til leverancer af farligt affald.
Vi vil gerne bede jer om at kontakte os på forhånd - enten pr. telefon eller mail - i forbindelse med aflevering direkte hos Esbjerg Affaldshåndtering. Det gør det muligt for os at hjælpe jer med at få de korrekte papirer, labels mv. klar, inden I kommer med affaldet.
Dette indføres for at afleveringen kan ske hurtigt og sikkert for både jer og os.
Der vil derfor fremover normalt ikke være mulighed for at levere farligt affald, hvis ikke det er fulgt af en forudfyldt deklaration.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Esbjerg Affaldshåndtering.

Her finder du Modtagefunktion for farligt affald

Modtagefunktion for farligt affald ligger ved Esbjerg Affaldshåndtering, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7616 1891, Fax. 7616 1899, Mail: eah93@esbjergkommune.dk

 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00 til 15.00
Fredag kl. 7.00 til 13.00

 

Priser

Priser for modtagelse af farligt affald på Esbjerg Affaldshåndtering fremgår af prisbladet til højre på siden under "Læs mere".

 

Emballagesalg

Esbjerg Affaldshåndtering har et varieret udbud af emballage til brug for transport af farligt affald. Find en liste over de forskellige typer emballage til højre på siden under "Læs mere".

Kontakt Esbjerg Affaldshåndtering for oplysning om priser mv.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

affald@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune